Абдера

Абдера

Първите, гръцки заселници пристигат, по тези отдалечени тракийски земи в средата на 7-ми век пр.н.е., около 654 година пр.н.е. Те са били от Клазомене, град на брега на малоазийската част, на противоположната страна на остров Хиос. Тези, първи заселници са пребивавали в района около половин век. Така също, през пет стотин четиридесет и пета година пр.н.е., нови заселници пристигнали в същата тази област с ниски хълмове и естествени заливи. Този път, те са били жители на град Теос, разположен в близост до древния Клазомене, но малко по-южно. Това усилие се увенчава с успех и така започва блестящ исторически период за тракийската област. Според легендата, градът е основан от Херакъл, в чест на приятеля си Абдер, който е бил разкъсан от дивите коне на тракийския цар Диомед. През византийската епоха, Абдера e преименуванa на Полистолон. Посещението на Полистолон, акропола на антична Абдера, дава възможност да се запознаете с историческото, икономическото, социалното и духовното развитие на древния град, през византийската епоха, както и с важни археологически находки от всички епохи. Освен това, Полистолон е представен аналитично, чрез топографски и планови схеми на важните паметници в района, които насочват посетителя и му помагат за по-доброто разбиране на византийския град.

GalleryAttractions

Вход

Първите, гръцки заселници пристигат, по тези отдалечени тракийски земи в средата на 7-ми век пр.н.е....

... more
Вход 2

Първите, гръцки заселници пристигат по тези отдалечени, тракийски земи в средата на 7-ми век пр.н.е....

... more
Археологически музей на Абдера

Археологическият музей на Абдера е открит през януари 2000 година (Археологичен проект за Македония ...

... more
Имение

Имение Памуктсоглу ...

... more
Архелогичен обект

Археологически обект ...

... more
Архелогичен обект на Абдера

В посещавания археологически обект, откритите до сега разкопки, ни дават облика на един непрекъснато...

... more
Древно пристанище

Древно пристанище ...

... more
Византийски акрополис - Полистилон

Византийски акрополис – Полистилон  ...

... more
Крепостна стена

Част от укреплението на Полистилон, която се е виждала още преди разкопките от 12-тия Комитет за виз...

... more
Баня

Баня ...

... more
Трикорабна базилика с гробище

Трикорабна базилика с гробище ...

... more
Епископална църква

Епископална църква ...

... more
Баптистерий (кръщелня)

Баптистерий (кръщелня) ...

... more
Еднокорабна църква

Еднокорабна църква ...

... more
Византийска епоха

През 14-ти век, около 1341-1346, Абдера, византийската вече Полистилон, както всички тракийски градо...

... more
Вътрешни или напречни стени

Вътрешни или напречни стени на града ...

... more

Why your play zodiac