Къща на Атанасиос Кугиомтзоглу- Мелпо - Мерлие

Къща на Атанасиос Кугиомтзоглу- Мелпо - Мерлие

Сградата е построена през десетилетието 1890 – 1900г. от търговеца на тютюневи изделия и виден за града благодетел, Атанасиос Кугиомтзоглу. Негова правнучка е Мелпо Логотетис - Мерлие родена в Ксанти през 1895г. Известният музиколог и етнолог, Октавио Мерлие, заедно със съпругата си основават Музикален архив на традициите. След войната, клубът се нарича "Център за малоазийски изследвания - Фондация Мелпо и Октавио Мерлие", който работи активно и до днес като научна организация. Архитектурно описание: Неокласическа сграда, ъглово разположена, със симетрия и вход откъм улица Орфеос. Острият ъгъл на партерния етаж, където се пресичат улиците Антика и Орфеос, се превръща в прав ъгъл на етажа, така че да стане използваема зоната с изградените, триъгълни, затворени балкони на първия етаж откъм улица Антика. Също така, има железни решетки на прозорците на приземния етаж и терасата. Така също, направеното скосяване на ъгъла, където се пресичат улиците Антика и Орфеос, допринася за по-доброто използване на публичното пространство. Как се използва днес: Сградата служи като резиденция. Повечето от къщите в Стария град са с много и големи прозорци, за да позволи на светлината да изпълва безпрепятствено интериорното пространство. Тук можете да видите, ъгловата стая на приземния етаж.

Gallery

Why your play zodiac