Къща на Митрополията на Ксанти и Перитеорио

Къща на Митрополията на Ксанти и Перитеорио

Сградата е построена по време на Османската империя в периода 1870 - 1890, от работници от Ипирос и е дарена на тогавашната гръцка общност на Ксанти. Вероятно, по-късно се превръща в местна църква от дарения. Архитектурно описание: Двуетажна сграда с неокласическа архитектура, с открита каменна зидария за отделяне на вертикалните ръбове на сградата. Останалата част е покрита с носещи гравюри, които имитират дялан камък на сграда от древната класическа епоха. Характерни са: входът със сводестите капандури и капандурите пиластри (четвъртити стълбове, излизащи малко или повече навън от стенната плоскост, който имат капител и база), а също и касите на прозорците, всички от изсечен, лесноработещ се, кафяво-бежов, местен камък от Мандра. Още от древността, от кариерите на Мандра, отдалечена от град Ксанти, на около 25 км на юг, се използва този материал за изграждане на стени, сгради и погребални паметници в древна Абдера. Забележете, прозорците на сградата с предпазващите парапети, както и цялата конструкция на балкона. Всички те са от кован чугун. В хода на времето: Сградата принадлежи на Митрополията на Ксанти и Перитеорио. През периода на османското владичество, е служила за кратки периоди от време, като седалище на Гръцкото консулство. В началото на 1990 г., е поддържана от Културния Център за развитие на Тракия (ПАКЕТРА) и от 1993 до 2005, служи като място за културни събития. Сградата е напълно запазена, през годините 1993 - 1994 г. от ПАКЕТРА със собствени средства и труд на своите членове. На снимката, вътрешна стена на етажа, направена по техниката “на летва”, т.е., дървена рамка, с пълнеж от натрошени тухли, камъни или малък слой, често подсилен със слама или козина. Как се използва днес: Днес тя функционира като библиотека на Метрополията на Ксанти, в която се съхраняват повече от седем хиляди тома с църковно-историческо съдържание. Библиотеката е отворена и за обществеността при предварирелна заявка до Митрополията на Ксанти.

Gallery


Why your play zodiac