Гръцко консулство

Гръцко консулство

Сградата е построена в периода 1890 - 1910, като и по време на турското робство, периодично е служила за седалище на Гръцкото консулство. На снимката, вероятно, честването на 25 март през 1933г. на площад Метрополеос. Архитектурно описание: Това е, за двуетажна сграда, със самостоятелни жилища на всеки етаж и симетрия на фасадата. Реставрирана е през 1932 г. Няма значителни външни характеристики, с изключение на изпъкналитете каси, вертикално интегрирани на етажа, така и хоризонталните прозорци на първия етаж. Белите каси, които виждате, заедно с ъгловите пиластри и корниза, създават цветови контраст с бежовото на сградата. Забележете, отлятото и ковано желязо, което изгражда балкона. В хода на времето: По време на турското робство, сградата е била използвана периодично, като седалище на Гръцкото консулство. След присъединяването на Тракия към гръцката държава, се използва като лична резиденция на свещеника на Митрополитската църква. Изглед на сградата откъм улица Лефкада. Как се използва днес: Сградата принадлежи на Митрополията на Ксанти и Перитеорио. Днес, се използва на долния етаж, като лекарски кабинет и аптека, а на горния етаж се помещава Училището за византийска музика.

Gallery


Why your play zodiac