Вход

Вход

Река Нестос, или Нессос за древните гърци е бил, както ни разказва митологията, син на Океан и баща на Каллиррои. Каллиррои, отново според легендата е била съпруга на Вистона. Нестос, извира от Родопите и пресича целия този планински масив. Но и Родопи, отново както ни разказва легендата, е била дъщеря на Струмона (река Струма) и сестра на Хемус (Стара планина)! Мястото вдъхновява старите жители за имената, митове са ги направили безсмъртни и преминаващото време, със винаги същите имена в устите на хората, свързват, митологичното минало през историческите времена с живото настояще. В богатите и плодородни долини, създадени от река Нестос по нейният път, в тракийското пространство, прозвучавала лирата на митичния Орфей, но и в тези долини се разпространява Дионисиевия култ в древността. Реката свързва крайбрежната зона на Егейско море с тракийския хинтерланд, който се простира към днешна България. Нестос идва от хълмовете на Рила, на юг от София, и обхваща общо разстояние от 243 km, от които сто и трийсет километра са в гръцка територия. В преминаването си през тесни проходи и клисури, понякога е дръзка и буйна, а понякога, в открити и пясъчни места е спокойна и тиха, създавайки пейзажи на уникална естетичност. В това богато място, природата крие, но и ни разкрива невероятни гледки. Картините се променят непрекъснато: от спокойния полет на големи хищни птици в хинтерланда до шипокрилата калугерица в делтата на реката, от уникалните жълти лилии на Родопите до белите пясъчни лилии на морето, които цъфтят в дюните на делтата. Този прекрасен свят, уникален пример, посетителят на Дефилето може да опознае, вървейки по добре маркираните, каменни пътеки в района.

Gallery


Why your play zodiac