Тунелите

Тунелите

Тунелите В края на 19-ти век, по времето на Османската империя, завършва една трудна инженерна работа. Става въпрос за тунелите, които са част от железопътната мрежа на страната, която започва да се строи от френски и германски инженери през около 1870 г. и която се използва от 1891 до днес. Тази железницата, свързва Истанбул със Солун и от там с Югоизточна Европа, но и останалата част на Европа, както и с Атина. Железопътната линия извежда региона от изолация и свързва с близките градове Драма и Ксанти. Свързва също така, районът и със съседните по-малки, полупланински села като Ливера, Имера и Кромнико. По този начин, се дава тласък предимно на икономическите, но и на социалните и културни дейности на жителите. Железопътната гара на Ливера през 1996 година. В района са построени от изсечен местен камък, общо трийсет, богато украсени тунели. Тунелите, осигуряват плавен и бърз достъп на влака, от равнините на Македония до равнините и центрове на Тракия, но също така до Истанбул. Снимка на солунския фотограф от арменски произход, Paul Zepdji, идва от албума: "Железниците в Северна Гърция (1871-1965)", публикувана през 2005 г., от музеят на фотографията "Христос Калемкерис" на община Каламария в Солун. Илюстрира трудността при конструирането на галериите (тунели), с минимални технически ресурси по онова време.

Gallery

Why your play zodiac