Архелогичен обект

Архелогичен обект

Археологически обект В уникалната хълмиста и скалиста част на пясъчните брегове на тракийската земя, точно срещу остров Тасос, и между делтата на Нестос и езерото Вистонида, идват от Клазомене в Мала Азия първите заселници в района, и се опитват да създадат един град в средата на 7-ми век п.н.е. Този, първи опит за заселване се проваля, може би поради натиска на местните тракийски племена, но най-вече, може би поради неблагоприятните, климатични условия, които предизвикват фатални заболявания сред населението. Въпреки това, един век по-късно, през пет стотин четиридесет и пета година пр.н.е., е направен втори опит за заселване, този път от жителите на град Теос, съседен град на Клазомене, които притиснати от персите, се установяват на същото място и основават Абдера. Постепенно, заселниците консолидират присъствието си и успяват с бърз растеж да създадат мощен град-държава със силна валута, която става член на Атинския алианс. Монети от Абдера са били в обръщение, от древния Истро, при устието на река Дунав, до Египет и Сирия, но и от Южна Мала Азия и Месопотамия, на запад до полуостров Киренайка. Идентифицирането на монетите от Абдера, във всички тези области, предполага силна търговия и голямо военноморско присъствие, което се потвърждава и днес, от разкриването на петте пристанища на града. Използването на вътрешните територии с богатите равнини на Тракия за селско стопанството, съчетано с търговията, допринася за големия икономически растеж и просперитет на града. Монетите на Абдера, с голямо разнообразие от теми, са били с широкоразпространено обръщение в древния свят. Първите, сечени монети на града, датират от около 520-515 пр.н.е. Във всички исторически периоди на града, илюстрациите върху лицевата страна на монетите, винаги е свързано с митологичното същество Грифон, който символизира светлината. Грифонът е свързан отново с бог Аполон, но също така и с мъдрост, сила и бдителност. В различни хронологични периоди, на обратната страна на монетите има изображения на боговете Аполон, Херакъл и Хермес, като защитници на града, като тези изображения са рамкирани, има изображения на житни класове, кантарос, делфини, бикове и често са с квадратен печат. Сребърна тетрадрахма от Абдера, елинистическата епоха: на снимката - митичното същество и символът на града Грифон в поза на пазач, обърнал се наляво и с един щампован киликс. Отгоре и отдолу има надпис: ΑΙΑΝΤΙ, датира от пети век пр.н.е. (около 480-473 година пр.н.е.) и е с диаметър 26 мм и тегло 14,14 гр. На реверса (обратната страна) на монетата има щампован квадрат, разделен на четири части. Сребърен статер от Абдера, елинистическа епоха: на снимката - митичното същество и символът на града Грифон в седнала поза на пазач, сочи наляво, с гравирана в ляво цикада, а горе отдясно има надпис: ΑΒΔΗ, датира от 4-ти век. пр.н.е. (с. 395-360 година пр.н.е.) и е с тегло 12,62 гр. На реверса (обратната страна) на монетата е изобразен Херакъл, гол, седнал наляво и с глава обърна малко надясно. Седи върху лъвска кожа, върху скала и в дясната си ръка държи жезъл, който той е поставил горе, на дясното си коляно. Около изображението има надпис с думите: ΕΠΙ ΦΙΛΑ ΔΟΣ.

Gallery

Why your play zodiac