Архелогичен обект на Абдера

Архелогичен обект на Абдера

В посещавания археологически обект, откритите до сега разкопки, ни дават облика на един непрекъснато обитаван град, въпреки, че е претърпял физически явления и е последвала човешка намеса на това място. От древните до римските години, градът се развива и адаптира към изискванията на всяка епоха. Последователните фази на изграждане, често не е лесно да се разберат от посетителя. На снимката виждаме, на първо ниво, стената на една сграда от периода на римската империя, а на второ ниво, виждаме четириъгълен, погребален паметник от 1-ви век пр.н.е. На трето ниво са стените на града през 4-ти век пр.н.е., а на заден план изпъкват къщи от периода на римската империя. От археологическия обект има няколко находки, като например: надгробна плоча, датираща от 2-ри век пр.н.е., която се отнася до синът на Асклипиодорус Никанор и неговата съпруга Митродора, с надпис: НИКАНОР АСКЛИПИОДОРУС/ МИТРОДОРА АСКЛИПИОДОРУ ГИНИ (жена). Прибори от кости, като илюстрираните, които са използвани за дозиране на лекарства в медицинската практика, през периода на римската империя. Различни находки от археологическия обект като: глинена кукла с подвижни части (плагона), златни обици, зарчета, глинени фигурки, съдове и глинени бебешки дрънкалки. Всички те, ни дават ценна информация за всекидневния живот на древния жител на Абдера. Изложени в Археологическия музей на Абдера. Различни находки от археологическия обект като: глинена кукла с подвижни части (плагона), златни обици, зарчета, глинени фигурки, съдове и глинени бебешки дрънкалки. Всички те, ни дават ценна информация за всекидневния живот на древните абдерити. Изложени в Археологическия музей на Абдера. Мозайка, изобразяваща делфини и лилии, открита като подова настилка на къща от до 3-ти век пр.н.е. и днес е изложена в Археологическия музей на Абдера. Едновременно с икономическото и градското израстване се развиват науките и изкуствата. Така, градът става все по-широко известен, чрез великите хора от Абдера, които пътуват по цялата, гръцка страна. По време на първия период на развитие на града, който в сградно отношение се определя от севернита крепостна стена, най-известните хора от Абдера са: поетът Анакреон, софистът Протагор, бащата на атомната теория Демокрит и неговият учител Ле’вкип, но и политика Нимфодорос, който спомага за създаване на деликатния баланс между траки, атиняни и македонци. В същото време, в района изиграват важна роля различни исторически събития, като например: преминаването на персите, първоначално с Дарий, а по-късно с Ксеркс, както и участието на града в Първия атински алианс. През втория период на развитие на града, който в сградно отношение се определя от южната крепостна стена, където днес се намира археологическия обект за посещения, най-известните личности от Абдера са: математикът Бион, философът Анаксархос, философът Асканий, философът Хекатей, инженерът Диоклидис, но и поетът Никаинетос. В района, изиграват важна роля исторически събития като: атаката на тракийските племена и нахлуването на трибалите в града, конкуренциято със съседните райони, но също така и участието на Абдера във Втория атински алианс. Възходът на македонците и по-късно, завладяването на района от римляните са оставили незаличими следи по тези места. Анакреон Анакреон (около 570-485 година пр.н.е.). Лиричен поет, който е роден в Теос в Мала Азия, но все още млад се установява в Абдера, по време на второто заселване през пет стотин четиридесет и пета година пр.н.е. Той, заедно с поетите Сафо и Алкей от Лесбос е признат за изразяване на най-тайнствените, човешки чувства и радостта от живота. Той е живял в двора на тиранина Поликрат от Самос. Основно, с поезията му се забавлявали на богати празненства. Създава и училище. Анаксагор Клазомениос Анаксагор Клазомениос (около 500-428 година пр.н.е.). Той е бил философ и астроном. Живял е много години в Атина, но е бил принуден да напусне града, тъй като е бил обвинен в безбожие. Негови творби са запазени във фрагменти, но показват широк спектър от познания на науката. В своя трактат "За природата" описва явленията: затъмнение на Слънцето и Луната.Последващите имитации на неговите стихове са наречени "Анакреонтеиа". Протагор от Абдера Протагор (около 485-420 година пр.н.е.). Той е роден в Абдера и е бил философ, софист, съвременник на Демокрит и негов ученик. Той е сред първите, които създават философското течение на софистите. Преподава в Атина, където Перикъл му поверява законодателна работа. Протагор е бил агностик, но превъзходен оратор. Осъден е за обида на боговете и в крайна сметка се удавя, когато корабът с който пътува, потъва, напускайки Атина. Мислите на Протагор, са ни известни от едноименото заглавие на работата на Платон. Левкип Левкип (около 480-400 година пр.н.е.). Роден вероятно в Милет в Мала Азия и поради унищожаването на родния му град от персите, се установява накрая в Абдера. Той е бил философ и ученик на Зенон от Елея. Основава училище в Абдера. Признат е за създаване основите на атомната теория, която по-късно разработва неговия ученик Демокрит. Неговият труд “Големият световен ред,” в която описва физичната си теория и епистемологическия трактат "За ума" са най-известните му творби. Демокрит Демокрит (около 470-390 година пр.н.е.). Той е роден в Абдера и е бил философ и ученик на Ле’вкип. Смятан е за бащата на атомната теория. Демокрит е пътувал до много места, бил е плодотворен и ерудиран, с широки познания по много дисциплини, като етика, поезия, военно изкуство, рисуване, физика, математика, граматика и фонетика. Творбите му вероятно са били изгубени от опонентите му. Оцелели са само кратки откъси от по-късни автори и заглавия на негови произведения. Той е получил е прозвището "тръпчинката", защото той самият, често е бил весел и е посрещал всеки ден оптимистично, вярвайки, че смехът е източник на живот. Бион Бион (около 430-370 година пр.н.е.). Роден е в Абдера и е бил математик, астролог, философ, пътешественик и ученик на Демокрит. Бион, е първият, който формулира теорията за сферичността на Земята. Той твърди, наред с другото, че има места на планетата, където има шест месеца - ден и шест месеца - нощ. Анаксархос Анаксархос (около 380-320 година пр.н.е.). Роден е в Абдера. Той е бил философ и ученик на Диоген от Смирна (днешен Измир). Страстта му към живота се обобщава във фразата: «Evdaimonos zin», т.е. необезпокоявани и без житейски страсти, от която се сдобива с прякора "блажен". Той е бил личен приятел на Александър Велики и го следва в похода за завладяването на Азия. Много, древни автори го считат за “ласкател” и лош пример за Александър. Той намира мъчителна смърт в Кипър от тиранина Никокреонта. Асканий Асканий. Ние, не знаем точно кога той е роден и кога умира, но е бил от Абдера. Философ и ученик на Пирон, който е пътувал с Анаксархос в Азия. Според по-късни източници, Асканий спасява философията "За агностицизма" на неговия учител Пирон. Хекатей Хекатей (около 340-280 пр.н.е.). Роден е в Абдера. Той е бил философ, пътешественик, историк и ученик на Пирон. Според по-късни автори, сред неговите произведения, са: критика на поемите на Омир и Хезиод, включително "За египтяните" и "За евреите". Днес, не е оцеляло нито едно от произведенията му. Диоклидис Диоклидис (края на 4-ти век пр.н.е.). Роден е в Абдера. Той е бил инженер и е измислил много обсадни машини. Най-известната, която е наричана "Елеполис" е била използвана през 305-304 пр.н.е. от Димитриос Полиоркитис при завладяването на Родос. Димитриос Полиоркитис е бил син на Антигон, военноначалник при Александър Велики. Никенетос Никенетос (3-ти век пр.н.е). Роден е в Абдера. Бил е епичен поет и автор на епиграми. Живял е и на остров Самос. Той е известен с неговата епична поема "История на Самос”, едно друго идилично стихотворение и много епиграми.

Why your play zodiac