Древно пристанище

Древно пристанище

Древно пристанище Днес са видими следите, на една от общо петте древни, пристанищни структури, които са били разкрити. В това югозападно, древно пристанище на град Абдера, е запазен предимно източния вълнолом. Този вълнолом защитава пристанището, от много силен, дори и днес, североизточен вятър, "меси", както е наричан от древните гръцки моряци. Древният вълнолом, построен от големи гранитни камъни, в момента е в източната част на модерното пристанище и достатъчно добре го предпазва от силните течения в района. Дори и днес, в неговия край е видима, в центъра на модерното пристанище и потопена във водата, кръглата основа, която вероятно е поддържала древния фар (маяк). Изглед на древния вълнолом, както е показано от византийския Полистилон. През целия период на древността, пристанищата на Абдера са били едни от най-динамичните и с по-голям, търговски трафик измежду пристанищата на беломорска тракия. Построени в стратегическа позиция между Тасос и Самотраки, осигурявали надзор на морските и търговски пътища в района, което води до толкова бързото достигане до голям икономически разцвет на град Абдера. Както е споменато в древните източници, пристанищните съоръжения на абдеритите са били толкова здрави и силни, че през първото персийско нахлуване в Гърция, през 512 година пр.н.е., Дарий е заповядал на военноначалника Мегабазос да премести всички кораби от Тасос в пристанището на Абдера.

Gallery
Why your play zodiac