Трикорабна базилика с гробище

Трикорабна базилика с гробище

Трикорабна базилика с гробище Извън пределите на византийското селище, както е било обичайно, е израснало гробището. Извън стените на Полистилон, на север, но вътре в археологическия обект на древна Абдера е разкрита базилика. Тя заема пространството извън западната порта на древна стена и днес е включена в заграждението на археологическия обект на древна Абдера. Построена е с размер 14,50м. х 9,90м. и се състои от притвор, наос и светилище. Показва три фази на строеж. Това е гробищна базилика, която, както е обичайно е построена извън съществуващите стени, и около нея е разкрито първото гробище на византийското селище. Базиликата датира от след края на раннохристиянската епоха и преди 9-ти век. На схемата, както забелязвате са посочени всички фази на изграждане на църквата. Нартексът се състои от единична стая, със същата ширина като на църквата. В сретата на западната страна е отворен главния вход на храма, а в средата на източната страна на нартекса има вход към средния коридор на църквата. Стените на нартекса, които се забелязват са изградена от дялан камък от древността със смес от хоросан и почва. Главният храм е разделен на три крила с помощта на две стени с дебелина от шестдесет сантиметра, което вероятно води до общуване на засводените коридорите между си. Светилището е отворено, източно от централния коридор. Завършва с един полукръг отвътре и отвън, с обособена ниша, със сложна зидария с редове от ненарязани камъни и големи варовикови плочи, свързани със силен хоросан. По време на втората фаза се използва само средния коридор. Подът на църквата и абсидата е бил повдигнат и покрит с каменни плочи. По време на третата фаза е изграден в близост до храма един еднокорабен параклис. Еднокорабният параклис, построен на външния североизточен ъгъл на базиликата датира може би от четвъртата фаза. Около базиликата и в нея има много гробове, гробове от камък, които най-вероятно са част от обширното гробище, което е съществувало в зоната, извън западния портал на класическата стената.

Gallery


Why your play zodiac