Баптистерий (кръщелня)

Баптистерий (кръщелня)

Баптистерий (кръщелня) Осмоъгълният баптистерий е принадлежал на по-ранна църква. Включен е в североизточния ъгъл на Епископалната църква и със сигурност е използван в първите години (9-10-ти век) на функциониране на Епископалната църква. Вграденият купел се е намирал на източната страна на баптистерия, а не в центъра, за да се оформи малко пространство за удобство на участниците в мистерията. Кръщелнята (баптистерият) е внимателно изграден от дялани камъни в последователни слоеве (Бакитзис, Зикос, 1984, 15). Като свързващо вещество е използван хоросан като между хоризонталните редове от камъни, на фугите са поставени плочки за по-голямо сцепление. Външно, осмоъгълникът е правилен, със страни 2,40м. Вътрешно, има вариране, тъй като стените не са с еднаква дебелина. Входът е отворен откъм северия коридор на църквата и има ширина 1,27м. Три прозореца са отворени на изток, север и запад. По-късно, входът на стената на храма е зазидан, а западния прозорец е отворен и превърнат във вход. Това най-вероятно е довело до прекратяване на използването на баптистерия. Купелът на баптистерия е иззидан. За неговото изграждане са използвани малки камъни и хоросан, а вътрешно има покритие. Той е кръстовиден и заоблен в три от четирите краища.

Gallery
Why your play zodiac