Вътрешни или напречни стени

Вътрешни или напречни стени

Вътрешни или напречни стени на града Вътрешните, напречни стени, разделят града на две почти еднакви части. Минавайки между тях, достигаме до най-високата точка на византийския град Полистилон, където се намира епископалната църква. Площта, в рамките на крепостната стена е разделена на три части, с две напречни стени: западна и източна, които разделят византийския град от запад на изток на: долен, среден и горен град. Западна напречна стена Западната, напречна стена е разположена източно от централния портал, на разстояние 150м от него. Стената е видима в повечето от общата дължина, която е приблизително 155 м. Изградена е с предимно необработени камъни. Намерени са и малко тухли сред тях. На западната стена има шест кули, построени по подобен начин, пет са четиристранни, а една кръгла. Източна напречна стена Източната, напречна стена се намира в Средния град на разстояние 110 м., източно от първата, напречна стена. Тя е с обща дължина около 75 м. В мястото, където се съединява със северната част на външното укрепление е оформена кула. Още една кула се очертава на около 12,50 м., южно от първата. Малко части на кулата са оцелели на място, докато други части на надстройката са сринати около нея. От тези останки, изграждането е определено, че датира от късно-византийските години. Може би е резултат на строителната дейност на Йоан Кантакузин.

Gallery
Why your play zodiac