Чешма Хаджеа

Чешма Хаджеа

Чешма Хаджеа Втората чешма, построена от братята Хаджеа, се намира близо и почти на противоположната страна на църквата “Успение Богородично”. Тя е с два чучура и с неокласически характеристики. В нейния център е имало мраморен надпис от освещаването с годината на построяването – 1905г.

Скица на чешмата на братя Хаджеа от Йоанис Сигурус. Повредената днес мраморнна плоча е с надпис, който гласи: "ΧΑΤΖΕΙΟΣ ΚΡΗΝΗ ΕΤΟΣ 1905", означаващо “ХАДЖЕА ЧЕШМА ГОДИНА 1905” и по-долу:"ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΗ ΔΑΠΑΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1989", което означава "Възстановена от общността през година 1989 ".

GalleryWhy your play zodiac