Традиционна архитектура

Традиционна архитектура

Традиционна архитектура Финансовото състояние на жителите е показано с изграждането на градски къщи, чрез използване на традиционни техники. Много от къщите на маронитите, двуетажни, каменни имения, но и скромни, всички с тавански помещения, вътрешни балкони и лоджии, често с големи, дървени, входни врати с нитове са построени с местни материали и включват в техните фасади, като декоративни елементи архитектурни, древни надписи и капители от съседния археологически обект.

Gallery


Why your play zodiac