Античен театър

Античен театър

Античен театър На път към местността Синаксис, на полегатите склонове на планината Исмарос, в местността Камбана, сред гъсти маслинови горички е разкрит античният театър на Марония. Посетителите на района наблюдават на хоризонта, древното пристанище на града – водния път на комерсиалната търговия; докато, разгрънатият поглед, обхваща маслинови дървета и дълбокото, синьо, Егейско море.

В театъра се разграничават два различни строителни и експлоатационни периода. Първата фаза е от края на 4-ти век пр. Хр. или от началото на 3-ти век пр.н.е. Тогава е построена каменна вдлъбнатина, която е разделена на девет части, сцена направена от кал във формата на подкова, но и един технически проект: една структура със затворен тръбопровод, който преминава под вдлъбнатата постройка, който събира водите от склона и ги извежда извън мястото на театъра.

Втората строителна фаза, датира от римската епоха, от 1-ви век сл. Хр. Тогава е конструирана двуетажна, сценична постройка и сцена (централната, обикновено кръгла част), която се е превърнала в арена, докато на първия ред от седалки е добавен каменен парапет, за да защити зрителите от гладиаторски и животински битки. В съвременното село Марония, под стряхата на имението Таваниоти съществува измежду надписите, надгробната плоча на гладиаторът Иклатора, в която се споменават неговите победи (общо двадесет, през целият му живот).

Античният театър е могъл да бъде посетен от 2500-3000 зрители. Днешните работи на това място са свързани с поддръжка и реставрация на първите три реда седалки и добавяне на още три реда (идентифицирани са общо девет). Голяма част от строителните материали на театъра през предишните векове се отстраняват и се прехвърлят към най-новото селище на Марония. Както е било обичайно, древните материали се използвали повторно за построяването на училище и днес се виждат древните камъни и архитектурни фрагменти.

Също толкова впечатляващи са трите почетни трона на първия ред седалки (наричан “проедрия”, това е ред със седалки или тронове, запазени за сановници и почетни гости), датиращи от първата строителна фаза, тези на елинистическата епоха. Виждат се изписани имената на първенците ΤΟΠΕΙΡΟΣ (Топирос), ΓΕΡΟΥΣΙΑ (Герусиа), ΦΛΑ ΠΟΛΥΝΙΚΟΥΣ (Фла Полиникус).

Античният театър е разкопан систематично, през времето 1981-1994 г. от археологът Евангелос Пентазос. През две хилядната година са осъществени в малък мащаб, изкопни работи в сътрудничество, с катедрата по архитектура в Политехническия факултет, към Аристотеловия университет в Солун. Според проучване от 2007 г., в рамките на европейски програми, са започнали работи за възстановяване на видът на театъра и неговото функциониране. И днес, продължават работите и те са напреднали значително. Театърът е под егидата на " Гражданско движение за антични театри - Диазома" ( думата “диазома”, осначава "колан", това е широката обиколка в древния, гръцки театър, която разделя редовете на места, на две или три нива). Изглед към Античния театър през 2000 г.

Изглед към Античния театър през 2008 г . Вече са напреднали значително ремонтните и възстановителните работи на седалките.

Изглед към Античния театър 2015 г . Възстановени са седалките, и по-голямата част от театъра.

В контекста на работите по възстановяването, са поставени обществени и информационни табели. През 2009 г. и след 2500 години, като първо театрално представление, е поставена на това място, древна трагедия, с участието на актрисата Лидия Кониорду, в ролята на Електра.

Why your play zodiac