Местност Мармарица

Местност Мармарица

Местност Мармарица Пристигаме в местността Мармарица, както точно е наричана от нейните жители и сме близо до активната, тектонска долина Марония - Макри, която се забелязва на изток. Пейзажът е впечатляващ, почти без промяна с течение на времето: древните кариери на мрамор и желязо до маслинови дървета и дъбове, всички в странни образувания, от постоянната паша на кози и силното изветряне от морския вятър.

В района на Мармарица, тъмните жили на рудата, пресичащи мраморните скали, създават интересни образувания. На различни места в района, каменни купчини от руини свидетелстват за рудодобива и минната дейност в района.

GalleryWhy your play zodiac