Елинистически стени

Елинистически стени

Елинистически стени Акрополът на колонизаторите от Хиос е разположен на хълма Свети Атанасий. Стената и кулите са достигали до брега. От здравата крепост от 4-ти век пр. Хр, която е заобикаляла града са разкрити части на места. Тя е с дължина от около 10 км. (10 400 м.) и е защитавала площ от 4240 дка.

Стената започва от акропола в две успоредни направления, приблизително 4 км. и завършва на югозапад към " Месониси ", а на югоизток към “Паратира” (прозореца). Нейните очертания са известни, тъй като са оцелели по-ниските куполи или камъни, които са били формирали вътрешността на пълнежа. Въпреки това, големи части не са запазени, включително и нейната крайбрежна част. Зидарията е с еднакви камъни и материалът е от местен гнайс и нездрав гранит. Максималната запазена височина на стената е два метра, а дебелината, която е запазена е от 2.30 до 3 метра. Разкрити са девет кули, но броят им е бил по-голям. За разлика от това, не се е съхранил нито един от градските портали.

Оброчен релеф на Тракийски конник, намерен в крепостта на Марония и сега изложен в Археологическия музей на Комотини. Поклонничество към Такийският конник или конникът- герой е съществувала с течение на времето, до римско време, по хълмовете на Тракия до дълбините на съвременна България. Неговото име остава неизвестно. Сцената на лов се отнася до тракийския, митичен цар Рез, ловец в горите на местността, владетел с прочутите коне, който след неговата смърт в Троя, бил почитан като бог. След колонизацията на брега и разпространението на дванадесетте олимпийски бога, в района се почитат: Аполон – Хелиос - богът на светлината, Дионис - богът на виното и музите, а по-късно и египетски богове. С появата на християнството, по върховете на планините и хълмовете на Тракия, воинът на кон става Свети Георги, за разлика от други райони на Гърция, където по хълмовете често се покланят на Пророк Илия.

Gallery
Why your play zodiac