Светилище на Дионис

Светилище на Дионис

Светилище на Дионис Светилището на Дионис, датира от края на 4 век пр.н.е. Построено е на видно място в западната част на Античния театър. Пространството е идентифицирано като светилището на Дионис, поради това, че по време на разкопките, тук е открита глинена маска на бог Дионис, която сега е изложена в Археологическия музей на Комотини. Това е голяма, правоъгълна постройка с размери 20,80 х 8.60 м., ориентирана от северозапад към югоизток. Разкрита е входната зала на главния храм и сервизните помещения. Разкопките продължават.

Керамична маска представляваща бог Дионис, датира от 4-ти век пр.Хр., която е намерена в едноименното светилище в Марония. Богът е изобразен брадат, с венец от листа и плодове на главата. Култът към бог Дионис е засвидетелстван от предишните векове и е обвързан с отглеждането на лозата, което процъфтява в региона. Богът, с неговите символи е бил използван като тема за изображения върху монетите, но и за украсата на съдове за течности, особено тези, свързани с подготовката и консумацията на вино. Черното, маронитско вино е представлявал важен търговски продукт.

GalleryWhy your play zodiac