Къща с мозайка

Къща с мозайка

Къща с мозайка Разкопките в древния град Марония започват в края на 1960 и въпреки значително разрушение, което е претърпял целият район, находките от разкопките, в съчетание с изследванията и специално монетите, предоставят важни факти за живота на жителите. Това е бил гъсто населен град и според оценките, населението е превишавало 12000 жители. В местностите Алки и Месониси е разкрито гробището на града, което също датира от 4-ти век. пр. Хр. Югозападно на Античния театър са открити три сгради от 4-ти век с внушителна подпорна стена, която поддържа нейните тераси. Югоизточно на Античния театър е областта с най-известните къщи на маронитите от 4-ти и 3-ти век пр.н.е. Стаите са изградени около две дворни места. Едното е павирано, което води до служебните помещения на къщата, кухнята и банята, а другото е вътрешен двор с колонада, който води до главната зала на къщата, т.н. "андрона". Единият двор, този от 3-ти век пр.Хр. е с площ от 645 кв.м. и разполага с мозаечни подове.

Планът, представлява един, типичен пример на по-късно класически дом на древната Марония, който подобно на театър, в изграждането му са следвани принципите на римския автор и архитект Витрувий. Разпределението на помещенията в къщата са около две дворни места и съответства на описанието на "гръцката къща" в 9-та глава на шестата книга "За Архитектурата" на Витрувий (1 век пр.н.е.). Така че, според текста на изследванията на този велик архитект, зелените площи са две трети от полуотвореното пространство и около половината от затвореното пространство. Също така се разграничава публичното от личното пространство и дори пространствата за почивка и забавление както и стаите за семейства, роби и животни.

В местността Палиопигада са разкопките на къснокласически - елинистически къщи. В една къща от края на 4-ти и началото на 3-ти век пр.н.е. в мъжка стая са запазени, пъстри, мозаечни подове от естествен камък, които създават геометрични мотиви и изобразяват плодове и лозови листа.

Детайли от мозаечния под с листа на лоза и гроздове.

Gallery

Why your play zodiac