Римски пропилеи

Римски  пропилеи

Римски пропилеи (параден вход) През римската епоха, градът преживява нов просперитет. Възползва се от статута на свободен град и от значителното подобряване на пътната мрежа за движение на стоки. Пътят Игнатия се отдалечава от брега и преминава на север от планината Исмарос. Достъпът е бил възможен през някои пасажи. Останки от сгради от този период намираме в пристанището на Свети Харалампий, което е 4-5 км. южно от град Марония. На входа към Римския форум е оцелял монументален пропилеи (параден вход) от местен мрамор, който е издигнат в чест на император Адриан (124-125 сл.Хр.). Основни характеристики на паметника са тройните засводени отвори, подредени в две редици.

Gallery


Why your play zodiac