Римски форум

Римски  форум

Римски форум В прилежащите територии на изток от римските пропилеи е разкрит сграден комплекс, вероятно използван като склад за зърно. Също така е разкрита част от павиран път с ширина 8м на Римския форум с по-малки сгради от двете страни, вероятно част от търговската зона. Интерес представляват големите глинени делви, които все още се забелязват в мястото, от ляво и дясно на разкопките.

Надпис в чест на император Адриан. Намерен в Свети Харалампий на притвора на раннохристиянска базилика, съхраняващ се в Археологическия музей на Комотини. Това е правоъгълен мраморен постамент, с височина около един метър и ширина, приблизително седемдесет сантиметра. Датира от около 131 сл.Хр. и следователно може да е бил свързан с обиколката на римския император в градовете на Тракия за благодарност и уважение към него от жителите на Марония след положително му отношение, което знаем, че Адриан показва към техните искания, за обезщетения на града.

GalleryWhy your play zodiac