Византийска стена

Византийска стена

Византийска стена През византийско време, градът е защитен от стена, която днес е забележима в крайбрежната зона, особено в днешното пристанище, където можете да видите части до голяма височина.

Северозападната кула на средните византийските стени е най-добре запазена и има повече от едно помещение, тъй като е близост до съседна врата.

В западната част на кулата са съхранени, дори и днес, интегрирани и вмъкнати в зидарията, различни архитектурни части и скулптури от предишните исторически периоди.

Gallery
Why your play zodiac