Πещера за християнско богослужение на Богородица”

Πещера за християнско богослужение на Богородица”

Πещера за християнско богослужение на Богородица” Няколко стъпала водят до две малки кухини в скалата, които оформят ниши, които са намерени на западната част на полуостров Алики, ниско до морето и където днес е едно разкрасено място. Пещерата е била известна още от началото на 20 век, когато пътешественикът Baker-Penoyre е посетил Алики. Тогава, пътешественикът е идентифицирал в първата ниша, един фрагмент от парапет с релефен кръст и нечетливо написан надпис, който днес не е запазен, а във втората ниша е видял купчини от кости. Днес, двете ниши са превърнати от местните хора в малко място за поклонение, посветено на Богородица.

Gallery


Why your play zodiac