Пещера за поклонение към древните богове

Пещера за поклонение към древните богове

Пещера за поклонение към древните богове От южната страна на южна сграда на древния храм, наречен на Диоскурите се издига един хълм. В подножието на хълма има вход към пещера. Втора пещера,. се намира по-високо на върха на хълма, в ляво от пътя, водещ до раннохристиянските базилики. В пещерата са открити дарове за богове: керамика и фигури, датиращи от архаичния до римския период. Днес, мястото не е отворено за посетители. Надпис от 3-ти век пр.н.е., намерен близо до разкопаните сгради на древното светилище до една пещера е посветен на Аполон. Вероятно, една от горните две пещери е посветена на Аполон, което се споменава в надписа.

Gallery


Why your play zodiac