Раннохристиянски базилики

Раннохристиянски базилики

Раннохристиянски базилики Изкачвайки се на хълма, посетителят се изправя пред руините на две раннохристиянски църкви. С появата на християнството и по време на ранновизантийската епоха, между 500 и 600, постепенно са построени две църкви върху древен свещен храм, от типа на базилика с дървен покрив.

Комплексът от църкви нараства, в четири строителни фази през периода 500 - 600 и е изоставен през 619, по време на славянските нашествия. На плана, който е показан виждате крайната фаза. И в двете базилики, светилището е разграничено от наоса с мраморна преграда - олтар (иконостас), докато наоса е разделен на три коридора от два реда колони. Южната базилика е по-стара, очевидно е била използвана повече и има богато украсен, мраморен амвон със стълбище. Северната базилика има на запад тераса, която в по-голямата си част е била покрита. На запад, също се разграничава кръщелнята с кръгъл купел в центъра, но и едно място за погребални церемонии. Също, са били открити гробове, както в атриума, така и вътре в северната базилика.

И в двете раннохристиянски базилики, светилището се откроява от наоса с един мраморен иконостас,

докато наоса е разделен на три кораба от два реда колони.

Южната базилика е по-стара, очевидно е използвана повече и има богато украсен, мраморен амвон със стълбище.

Северната базилика има на запад тераса, която в по-голямата си част е била покрита.

На запад, също разграничаваме една кръщелня с кръгъл купел в центъра, а също така, има едно помещение за погребални церемонии. Намерени гробове, както в атриума, така и вътре в северната базилика. В югозападната част на южната базилика, съществуват битови помещения, използвани като помощни стаи. На аксонометричния чертеж на двете раннохристиянски базилики, възпроизведени в мащаб 1: 500, можете да разграничите размерите на църквите и техните помощни постройки. Обърнете специално внимание, на първо място, на покрива на атриума, който е с отвор в центъра, позволяващ проникване на светлина, а на второ място на тавана на южната базилика - покрива, на която се откроява от покрива на наоса на храма. На снимката виждате, стаята в северната базилика, която се е използвала за погребални церемонии. В рамките на северната базилика и извън нея, както и в атриума са открити тринадесет гробници, обикновено включващи кости на много хора и няколко скромни погребални предмета. Гробовете са били покрити с шистови или мраморни плочи. Това гробище е било използвано от 500 за почти един век.

Why your play zodiac