Кариери от група B

Кариери от група B

Кариери от група B Според френските учени, кариерите на Алики, могат да бъдат разделени в три групи, А, В и Г. Въпреки, че първо са експлоатирани през различни периоди е имало и периоди, през които кариери от различни групи са работели едновременно. Така, кариерите от група A, в рамките на полуострова, са най-старите, но са използвани до края на античността и изоставени през раннохристиянската епоха. Кариерите от група B, в източната част на полуострова, са били във възход през раннохристиянския период, но по-рано са започнали тяхното експлоатиране. През периода, през който са били разработени кариерите от група B е започна експлоатацията на кариерите от група Г, в южния край на полуострова. Впечатляваща е полу-завършената база с диаметър от 1,60м., намеренa измежду кариерните отпадъци на кариера A1. Кариерите на Алики са разделени от френски изследователи в три групи: група А, където работата на кариерите е започнала във вътрешността на полуострова, докато групите B и Г са разположени по протежение на източната и южната част на бреговата ивица, съответно.

GalleryWhy your play zodiac