Незавършена монолитна колона

Незавършена монолитна колона

Кариери от група B Незавършена колона. В ниските нива, в района на кариерата, в различни точки на кариерите от група B са видими следи от инструменти, използвани за добив на мрамор. През древността, на кариерните работници са успявали да изсекат големи мраморни блокове, с геометрична точност, използвайки клинове, чук, кирка и длета. Добивни техники от кариерите през римската епоха На схемата е посочена техниката на добив от кариерите, която е била използвана по време на римската епоха. Използваните инструменти са: чук и широки клинове за пробиване на дупки и откъсване на мраморни блокове. По това време, мраморът от Тасос е известен и търсен в цялата римска империя и често украсява обществени сгради, паметници и имения на видни римски граждани. Незавършена монолитна колона Може би, гледайки от високо, не осъзнаваме височината и обема на тази незавършена, монолитна колона. Днес, макар и наполовина покрита от отпадъци на кариерата, тя разкрива умението на майсторите от онова време, които с няколко инструмента, с които са разполагали, са били в състояние да създадат сложни, мраморни елементи. Какво е станало и колоната остава завинаги погребана? Може би никога няма да научим. Вглеждайки се в колоната по-отблизо, ние разбираме по-добре нейният размер и обем. Тя има девет метра височина, колкото е височината на една триетажна сграда. Не ни е известно за кое пристанище или за кое място е била предвидена. Но е сигурно, че е ставало въпрос да бъде поставена да украсява важна сграда отонова време. Не е изключено да е била запазена за Рим, тъй като римляните са давали висока оценка на мрамора от Тасос. Установено е, че през раннохристиянската епоха, мраморът от Алики се изнася за Гърция (Солун, Егина), Мала Азия (Пергамон, Сардис, Ефес), Италия (Остия, Рим, Аквилея) и Сирия (Антиохия). Въпреки, че е била открита в отпадъци на кариера от група B, на източното крайбрежие на полуострова, археолози смятат, че тя най-вероятно е отсечена в кариера A11, намираща се във вътрешността на полуострова. Един по-внимателен поглед отблизо позволява на посетителя да забележи, че окончателно изглаждане на по-голямата част от повърхността на колоната е направено на мястото на добиването. Това е била важна работа, която е довела до премахването на ненужен обем от мрамор, който би дал голям товар и разбира се, допълнително затруднение при транспортиране и товарене на кораба. Само един повърхностен филм остава груб и суров, вероятно за да защити колоната, по време на транспорт. Същевременно, забелязваме, че тя носи тектоничен символ. Ако наблюдаваме местността от страната на морето, ние ясно можем да видим вертикалните мраморни кариерни фронтове. Но с течение на времето, вълните на морето са загладили останалите мрамори, но и силният, южен вятър е деформирал растителността.

Why your play zodiac