Кариери от група B (източна страна)

Кариери от група B (източна страна)

Кариери от група B (източна страна) В целия район се наблюдават места, където са отцепвани, различни, мраморни късове от основната скала. Трябва да имаме предвид, че всички работи са извършвани с оскъдни технически средства на времето. Често, обособени мраморни късове, създават изкуствени постаменти, които сега са покрити от морето. Също така, можем да забележим, как са отделени различните, частни кариери. Това се подразбира от недокоснатите, вертикални повърхности от мрамор, които определят границите, на един имот от друг, като някои, отбелязани на цитираното изображение.

GalleryWhy your play zodiac