Кариери от група A (от вътрешността на полуострова)

Кариери от група A (от вътрешността на полуострова)

Кариери от група A (от вътрешността на полуострова) Едно отклонение от централния маршрут, отвежда посетителя до вътрешността на полуострова. Тук посетителите могат да видят кариери от група А. Отделно от предната част на изоставени кариери са видими и брекчи (отпадъци от мраморната преработка), които се натрупват по хълмовете. Днес, не е очевиден размерът на кариерите от група A, защото, когато те са били изоставени, по-късно са използвани като места за изхвърляне на мраморни отломки (брекчи) от добива от мраморните кариери от другите две групи. За да се откъсне парче мрамор от здрава основа, древните кариерни работници са използвали първо инструменти за окопаване, с които са отваряли жлебове за определяне на периметъра на желаната част. След това, използвайки инструменти са отцепвали мрамора, за да се освободи от скалата и да се отстрани. На схемите са показани техниките, с които се добивал мраморът по време на архаичния, класическия и елинистическия период. Първата схема показва, техниките използвани през архаичния период. След първоначално пробиване на дупки, в отворите са поставяни малки, метални щифтове, които в довършителния процес, са навлизали по-дълбоко и така се е отцепвал мрамор. В следващите две схеми, са показани измененията на тази техника, по време на класическата и елинистическата епоха, когато са били използвани и по-широки клинове.

GalleryWhy your play zodiac