Кариери от група А. Повдигащи техники

Кариери от група А. Повдигащи техники

Кариери от група А. Повдигащи техники Добиването на мрамор започва още в древността, в центъра на полуострова. Кариерите в района на Алики са разделени в три групи, които хронологично, приблизително съвпадат с три различни периода. Дейностите в кариери от група А, във вътрешността на полуострова, датират от най-малко 6-ти век, а именно през архаичния период и замират през раннохристиянския период. Добивът на мрамор, оставя различни следи: разрези в скалите, следи от добивните и повдигащи техники с кранове, използвани за повдигане на блоковете и депозити от мраморни отломки, отпадъци, които се създават от обработката на мраморните кариери от група B и които са премествани в свободните пространства на кариерите от група A. Около района забелязваме видими следи от древната технология, както са оцелели до днес, издълбани върху скалата. На снимката, виждаме монтажния отвор на страната, дървените греди на крана, които се използвали за повдигане и преместване на мраморните блокове. Дървените греди, вероятно са от местен бор и се нарязвали на място. Обработвали се по подходящ начин след което са били в състояние да издържат на товарите, които е трябвало да преместват. Върху основната, мраморна скала се наблюдавaт, дори и днес, добре направени срезове, от край до край (примки), който са били в състояние да поддържат със сигурност въжетaта, закрепени за стъблото на крана, който се е използвал в тази кариера. На цитираната схема е показан един кран с клетки и с колела, в рамките на който вървят един или повече мъже, така че въртенето на клетката да позволи повдигане на мраморните блокове. Отличава се също и начинът на закрепване на механизма за земята, но и въжетата за теглене с ролките, използвани за повдигането на товарите. Такива механизми са били използвани за повдигане на много тежки товари.

Gallery

Why your play zodiac