Кариери от група А. Древен, гравиран знак, изобразяваща кораб

Кариери от група А.  Древен, гравиран знак, изобразяваща кораб

Кариери от група А. Древен, гравиран знак, изобразяваща кораб На тази скала е видим гравиран знак, изобразяващ кораб. Вероятно се отнася за корабите от времето, когато се е превозвал мрамор. Кой може да го е направил? Вероятно, някой превозвач може би е изобразил това, което го привлича, т.е. бягство с кораб или е изобразен, един от корабите, който е гледал да пристига на брега, за да бъде натоварен с мрамор? Схематична илюстрация на гравираният кораб от кариерите на Алики. Въпреки, че това е много грубо изображение, което не ни позволява категорични заключения, можем да приемем, че вдлъбнатата форма и голямо потапяне във вода, което дава стабилност и бавна скорост на движение са реалистични характеристики на корабите, използвани за транспортиране на мраморните блокове от кариерите на Алики. Също така, е възможно това, което е показано да бъдат въжетата използвани за завързване на товарите и руля на кораба.

GalleryWhy your play zodiac