Кариери от група Г

Кариери от група Г

Кариери от група Г В южния край на полуострова се намират кариерите група Г, които хронологично са и най-новите от другите, тъй като датират от раннохристиянската епоха. Мястото, до голяма степен се е превърнало в една плоскост, защото е отстранен голям обем мрамор. Също така, се виждат кариерните фронтове, полуобработени блокове, но и следи, оставени от механизмите за добиване и от оборудването за повдигане на мраморни блокове. В представената схема, е изобразен добивният метод и транспорт на мраморни блокове от кариерите на група Г, както става ясно от досегашните археологически проучвания. Дупките в скалата доказват, че са използвани механизми за повдигане (кранове), за да се пренасят мраморните блокове, които са били натоварвани на кораби. Места за завързване на корабите при акустиране, също са били открити от изследователите. Очевидно е, че по онова време, морското равнище е било, много по-ниско, отколкото е днес.

GalleryWhy your play zodiac