Кариери от група Г

Кариери от група Г

Кариери от група Г В кариерите от група Г и на височина около 20 м от морското равнище, са видими местата за закрепване на още един подемен механизъм. Ние сме в началото и в източния край на кариерата от раннохристиянския период. Също така, високо в скалата различаваме местата за закрепване на крана. Надолу от мястото, където се намираме, виждаме един цилиндричен мраморен блок, вероятно поръчка, който никога не достига до местоназначението си.

Gallery


Why your play zodiac