Кариери от група Г. Точки на закрепване на крановете.

Кариери от група Г. Точки на закрепване на крановете.

Кариери от група Г. Точки на закрепване на крановете. На друго място и ниско на морското равнище, разграничаваме местата за закрепване при използване на едно друго, подемно устройство в района, както е показано на цитираното изображение. Сравнете снимката с последващата схема, за да видите как се е закрепвал товароподемен кран по онова време. Върху основната мраморна скала, кариерните работници са пробивали две дупки на достатъчно разстояние една от друга, където са поставени дървени стълбове, на които са завързвали основите на крана. На снимката се вижда и югоизточна дупка в скалата, която често не се забелязв, защото се покрива от вълните. Реконструкция на повдигане и транспортиране на мраморни блокове. A: точка на стабилизация на "пилона" на подемната машина при различни наклони, който "пилон" е в точка D; В: барабани (клетки), които се въртят, чрез теглото на един или повече мъже, които са вътре в барабана; C: Мраморна архитектурна част, която се прехвърля, чрез дървени цилиндри т.е. дървени цилиндри за товарене на превозващ кораб от епохата; D:." пилон" на подемната машина, който се състои от две огромни дървени греди във формата на Λ. Задържат се на различни наклони, благодарение на въжета, свързани с дървени колове в точка A. С помощта на макари, въжета и на подемната сила на клетката в точка B, "пилонът" се повдига и премества огромните мраморни блокове на корабите, чакащи на брега.

GalleryWhy your play zodiac