Кариери. Табела на място А

Кариери. Табела на място А

Кариери. Табела на място А На две отделни места в обекта, са поставени обяснителни табели от Археологическата служба на Кавала и Тасос. От тази позиция, която е на височина от около 30 метра над морското равнище, ние имаме добра гледка към западната част на полуострова, както и към раннохристиянската кариера. При добро време, имаме и гледка към Атон, полуостров Атон. На това място, ние виждаме указателна табела на археологическата служба. Тя включва топографски план на раннохристиянски кариери и схеми, които обясняват различните начини на кариерски техники по време на историческия период. Също така, едно графично изображение, показва употребата и техниките за пренасяне в по-голям район. Нещо повече, представени са и различни, забележителни места и открития в района. Една, интересна особеност на обекта е гравирането с точки (с помощта на тънък и остър инструмент), с което работници от мраморните кариери са рисували върху камъните през различни периоди. На това място, ние виждаме, гравирани християнски символи и форми върху мраморите. Гравираните знаци (направени с помощта на тънък, остър инструмент) върху скалата, вероятно датират от раннохристиянската епоха. Въпреки, че тази работа е направена като “бърза скица” и следователно не може да се интерпретира със сигурност, френските учени, които са изследвали кариерите на Алики вярват, че те може да илюстрират Христос (в поза с разтворени ръце) и Богородица. А Вие какво виждате?

Gallery

Why your play zodiac