Кариери от група Γ. Добивни техники.

Кариери от група Γ. Добивни техники.

Кариери от група Γ. Добивни техники. Днес, благодарение на покачването на морското равнище, основата на кариерите от група Г е покрита почти изцяло с вода. Независимо от това, добивни техники и откъсването на мраморните блокове се разпознава от знаците върху мрамора, останали на някои места. Според изследователката от Френското археологическо училище Manuela Wurch-Közelj, веднъж годишно, по време на втората Луна, в началото на годината, водите значително се отдръпват навътре и тогава, посетителите биха могли най-добре да разгледат мястото с кариерите, които през останалото време, остават потопени във водата. В много части на местността отстранени блокове от мрамор, създават изображения, напомнящи на скулптури на открито или гигантски стълбища, дори изкуствени басейни! Навсякъде обаче, са очевидни, прободни точки и добивни техники за мраморни блокове. Голямото предимство на Тасос, и до наши дни е много белия и едър мрамор със значителни допълнения от слюда, което придаваа блясък в разрязаните места, но е било трудно неговото добиване. От 6-ти век пр.н.е. през архаичния период, когато започва добива на мрамор, като строителен материал, за да продължи по време на останалата част от древността (през класическата и елинистическата епоха) и завърши през римския и раннохристиянския период. По-специално, областта на Алики е имала едно, допълнително предимство, тъй като корабите са могли лесно да акустират до скалистия бряг, поради голямата дълбочина на морето. Те също така, са могли да гарантират добиването на мрамор в големи блокове, които често са превишавали 25 тона, както и да ги натоварват на корабите. Технологията на времето е помогнала за преместване на мраморите върху дървени греди и претоварване с кранове на борда на корабите. На това място, но и на много други места в този район, ние ясно виждаме, знаците върху мраморните блокове от добивните техники през древните и раннохристиянските времена. Добивни техники през раннохристиянската епоха На чертежа, който е представен, виждате добивни техники, които се използвали по време на раннохристиянската епоха. Вместо да използват клинове, кариерните работници отварят малки дупки с длета (т.е. метална пръчка с остър връх, която набиват с малък чук), около периметъра на блока, който са искали да отцепят от скалата. Тази техника се нарича pointillé (точкувана, пунктирана), защото тя оставя следи като точки (на френски points) в мрамора. Въпреки, че в Алики, тази техника е открита в римските раннохристиянски кариери, тя е известна още от древността.

Gallery


Why your play zodiac