Западен бряг: акустиране

Западен бряг: акустиране

Западен бряг: акустиране Започвайки или завършвайки маршрута, около полуострова към западния залив, където почти винаги е спокойно и тихо, ние виждаме, скалите над дълбоки води и следи от древни устройства за акустиране. Издълбани отвори (вдлъбнатини) в скалите с диаметър около 13 см и дълбочина, която не надхвърля 30 см се използвали като места за завързване на древните кораби. В тези дупки са поставяни пилони, на които са завързвали корабите, чакащи да получат поредното натоварване или да се успокои разразилото се море, преди да потеглят за тяхното местоназначение.

GalleryWhy your play zodiac