Routes

Обстоен маршрут вМарония от вход 1

Избраният маршрут с изгледи от областта на Марония, включва обширен район, който обхваща всички исторически епохи, от древни Исмара през елинистическия, римския и византийския период до годините на турското робство и съвременното селище Марония. Той Ви дава възможност да усетите характера на местността, особено на древния Исмарос, както и на историческото и икономическото развитие на този район, който включва важни археологически находки от всички времена, но и впечатляващи архитектурни образци на исторически сгради в съвременното селище. Освен това, допълнителни подробности показват и дават информация за античния театър, за находки от елинистическия и римския период, но и за византийската Палиохора, с нейните известни мозайки, чрез снимки и топографски карти на важните паметници в района, които помагат на посетителите да разберат по-добре византийската епоха.


разстояние: 6,5
Средна продължително: 39:10


Points of Interest

 1. 1. Вход
 2. 8. Училище Марония
 3. 10. Къща на Маре
 4. 11. Чешма Хаджеа
 5. 12. Традиционна архитектура
 6. 15. Селище Марония
 7. 16. Имение Таваниоти
 8. 17. Като вриси (Долна чешма)
 9. 37. Светилище на Дионис
 10. 38. Античен театър
 11. 53. Местност Мармарица
 12. 61. Древен град Исмарос
 13. 94. Къща с мозайка
 14. 95. Елинистически стени
 15. 96. Византийска стена
 16. 97. Палиохора, византийската Марония
 17. 98. Римски форум
 18. 99. Римски пропилеи
 19. 100. Древнохристиянска баня
 20. 101. Завзето древно пристанище


Directions

Other Routes


Why your play zodiac