Routes

Обстоен маршрут покрай река Нестос

Избраният маршрут покрай река Нестос, включва началната част на съществуващия път, около два километра и Ви дава възможност да се запознаете с голям брой, предимно растителни видове, които срещапосетителят, независимо от сезона на посещение на мястото. Също така, предоставя информация за историята на реката, микроклимата, геологията, както и за изграждането на железопътната линия, което е помогнало за икономическото развитие на района.


разстояние: 1
Средна продължително: 23:33


Points of Interest

  1. 1. Вход
  2. 11. Начало на дефилето
  3. 13. Тунелите
  4. 14. Местоположение Игра
  5. 17. Павилион


Directions

Other Routes


Why your play zodiac