Routes

Обстоен маршрут в Абдера от вход 2

Избраният маршрут в Абдера, включва съвременното селище, археологическия музей, впечатляващи архитектурни образци на исторически сгради, но също така и прилежащия археологически обект от класическия и римския период, но и древната крепост (акрополис) на Абдера - византийския Полистилон. Той Ви дава възможност да се запознаете с историческото, икономическото, социалното и духовното развитие на древния град, както и с важните археологически находки от различните епохи. Освен това, са посочени подробности за византийския Полистилон, чрез представените топографски схеми и карти на важните паметници в местността, които насочват посетителя и му помагат да разбере по-добре византийското общество.


разстояние: 6,2
Средна продължително: 55:12


Points of Interest

 1. 1. Вход 2
 2. 7. Археологически музей на Абдера
 3. 10. Имение
 4. 23. Архелогичен обект
 5. 28. Архелогичен обект на Абдера
 6. 29. Древно пристанище
 7. 30. Византийски акрополис - Полистилон
 8. 31. Крепостна стена
 9. 32. Еднокорабна църква
 10. 33. Баня
 11. 34. Вътрешни или напречни стени
 12. 35. Епископална църква
 13. 36. Баптистерий (кръщелня)
 14. 37. Византийска епоха
 15. 38. Трикорабна базилика с гробище


Directions

Other Routes


Why your play zodiac