Routes

Обстоен маршрут в Алики от Лименария

Избраният маршрут с изгледи от местността Алики на остров Тасос, включва един затворен маршрут в едноименния археологически обект от класическо и римско време, а също така и двете съществуващи базилики. Той Ви дава възможност да се запознаете с историческото и икономическото развитие на този район, който включва важни археологически находки от различни периоди. Мястото се характеризира като "Отворен музей на древни технологии" и дава възможност на посетителя да се запознае с древните техники за добив на мрамор, който все още и днес представлява важен икономически ресурс на острова. В допълнение, са представени подробно, чрез топографски карти и схеми: древното светилище, двете раннохристиянски църкви и различни техники за добив в кариерите, чрез използване на кранове, които насочват посетителите и помагат за по-доброто разбиране на обекта.


разстояние:
Средна продължително: 47:12


Points of Interest

 1. 1. Начално месторазположение на пътя от Лименария
 2. 5. Вход на археологическия обект
 3. 6. Римски саркофаг
 4. 7. Древно светилище (наречено \"Светилище на Диоскури\")
 5. 8. Пещера за поклонение към древните богове
 6. 9. Раннохристиянски базилики
 7. 10. Северна базиликата. Руини на старинен еднокорабен параклис.
 8. 11. Кариери от група B
 9. 12. Кариери от група А. Повдигащи техники
 10. 13. Кариери от група А. Древен, гравиран знак, изобразяваща кораб
 11. 14. Кариери от група B (източна страна)
 12. 15. Кариери от група A (от вътрешността на полуострова)
 13. 16. Незавършена монолитна колона
 14. 17. Кариери. Табела на място А
 15. 18. Кариери от група Г
 16. 19. Кариери от група Г
 17. 20. Кариери от група Γ. Добивни техники.
 18. 21. Кариери от група Г. Точки на закрепване на крановете.
 19. 22. Място на табела B. Кариери от група Г
 20. 23. Западен бряг: акустиране
 21. 24. Πещера за християнско богослужение на Богородица”


Directions

Other Routes


Why your play zodiac