Ν 0003-00

Οικογένεια:

Aspleniaceae

Ποικιλία:

Asplenium ruta-muraria L.

Κατάσταση:

Κοινό είδος

Περίοδος:

Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Χρώμα:

Πολυετής μικρού μεγέθους πόα, που δεν ξεπερνά τα 10cm. Aαναπτύσσεται στις σχισμές των ασβεστολιθικών βράχων, όπου είναι εξασφαλισμένη η ελάχιστη υγρασία και έδαφος. Οι μικροσκοπικοί σπόροι του φυτού, που βρίσκονται κάτω από τα φύλλα, αρχίζουν να σχηματίζονται στις αρχές του καλοκαιριού και διασκορπίζονται παντού στον χώρο με τον άνεμο, μόλις ωριμάσουν.

Αρχειοθήκη

Why your play zodiac