Ν 0004-00

Οικογένεια:

Aspleniaceae

Ποικιλία:

Asplenium trichomanes (L.) subsp. quadrivalens

Κατάσταση:

Κοινό είδος

Περίοδος:

Χρώμα:

Πολυετής πόα, που αναπτύσσεται στις σχισμές των ασβεστολιθικών βράχων, όπου είναι εξασφαλισμένη η ελάχιστη υγρασία και έδαφος. Οι μικροσκοπικοί σπόροι του φυτού σχηματίζονται κάτω από τα φύλλα σε ομάδες και διασκορπίζονται παντού στο χώρο μόλις ωριμάσουν.

Αρχειοθήκη

Why your play zodiac