Ν 0005-00

Σκορπίδι, Σκορπιδόχορτο

Οικογένεια:

Aspleniaceae

Ποικιλία:

Asplenium ceterach (Cetarach officinarum) DC.

Κατάσταση:

Κοινό είδος

Περίοδος:

Χρώμα:

Πολυετής πόα που αναπτύσσεται στις σχισμές των ασβεστολιθικών βράχων, όπου είναι εξασφαλισμένη η ελάχιστη υγρασία και έδαφος. Ανθεκτική και σε μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές. Σε σκιερά και βορεινά μέρη με περισσότερη υγρασία μπορεί να φτάσει και τα 15cm. Γνωστό από την αρχαιότητα ακόμη και ως φαρμακευτικό φυτό. Οι μικροσκοπικοί σπόροι του φυτού σχηματίζονται κάτω από τα φύλλα, όπως σε όλα τα πτεριδόφυτα και διασκορπίζονται από τον άνεμο, μόλις ωριμάσουν.

ΑρχειοθήκηWhy your play zodiac