Ν 0008-00

Αγριόκεδρο

Οικογένεια:

Cupressaceae

Ποικιλία:

Juniperus oxycedrus (L.) subsp. oxycedrus

Κατάσταση:

Κοινό είδος

Περίοδος:

Χρώμα:

Δίοικος θάμνος, που φύεται σε ξερικές και άγονες περιοχές. Γνωστό από την αρχαιότητα και για την ανθεκτικότητα του ξύλου του σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΑρχειοθήκηWhy your play zodiac