Ν 0015-00

Κλήθρο, Σκλήθρο

Οικογένεια:

Betulaceae

Ποικιλία:

Alnus glutinosa (L.) Gaertner

Κατάσταση:

Κοινό είδος στην βόρεια Ελλάδα

Περίοδος:

Φεβρουάριος, Μάρτιος

Χρώμα:

Δέντρο με ταχεία ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους ο κοκκινωπός χυμός που εκλύει το δέντρο σε περίπτωση κοπής των κλαδιών του. Υγρόφιλο είδος που φύεται στις όχθες του ποταμού. Ο καρπός μικρό κουκουνάρι είναι πολύ σημαντικός για την διατροφή πολλών ειδών τους χειμερινούς μήνες, όπως οι Καρδερίνες και τα Σκαρθάκια.

Αρχειοθήκη

Why your play zodiac