Ν 0134-00

Οικογένεια:

Fabaceae (Leguminosae)

Ποικιλία:

Anthyllis vulneraria (L.) subsp. praepropera (A. Kerner) Bornm.

Κατάσταση:

Κοινό είδος στην περιοχή των Στενών

Περίοδος:

Μάιος, Ιούνιος

Χρώμα:

Λευκό

Έρπουσα πόα που συναντάται σε ξερικές και ηλιόλουστες βραχώδεις πλαγιές. Οι βλαστοί που αναπτύσσονται από το κάθε φυτό καταλήγουν σε πολλά κεφάλια όπου σχηματίζονται τα άνθη και αργότερα οι σπόροι του φυτού.

Αρχειοθήκη

Why your play zodiac