Ν 0164-00

Αγριοτσικουδιά, Κοκκορεβιθιά, Αγριοφυστικιά

Οικογένεια:

Anacardiaceae

Ποικιλία:

Pistacia terebinthus L.

Κατάσταση:

Κοινό είδος

Περίοδος:

Μάρτιος

Χρώμα:

Λευκό Κόκκινο

Φυλλοβόλος θάμνος δίοικος, που συναντάται σε πολλές περιοχές της χώρας σε ξερικά βραχώδη και άγονα εδάφη. Τα άνθη σχηματίζουν ταξιανθίες στις αρχές της άνοιξης και παρουσιάζονται μαζί με τα πρώτα φύλλα του θάμνου. Οι καρποί κόκκινοι όταν ωριμάσουν αποτελούν σημαντικό παράγοντα διατροφής για πολλά είδη μέσα στο χειμώνα.

Αρχειοθήκη


Why your play zodiac