Ν 0165-00

Παλιούρι

Οικογένεια:

Rhamnaceae

Ποικιλία:

Paliurus spina-christi Miller

Κατάσταση:

Κοινό είδος

Περίοδος:

Μάιος, Ιούνιος

Χρώμα:

Κίτρινο

Φυλλοβόλος αγκαθωτός θάμνος, που συχνά πυκνοφυτεμένος χρησιμοποιείται και σαν φυτοφράχτης σε καλλιέργειες και ποιμνιοστάσια. Εύκολα αναπτύσσεται σε ξερικά και άγονα εδάφη. Την άνοιξη τα άνθη του προσελκύουν πληθώρα εντόμων, καθώς και των μελισσών και τον χειμώνα οι καρποί του διατρέφουν διάφορα είδη σποροφάγων πουλιών.

Αρχειοθήκη


Why your play zodiac