Ν 0173-00

Αγριοπανσές

Οικογένεια:

Violaceae

Ποικιλία:

Viola hymettia Boiss. & Heldr.

Κατάσταση:

Κοινό είδος

Περίοδος:

Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος

Χρώμα:

Λευκό Κίτρινο

Ευρύτατα διαδεδομένη σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Εδώ την βρίσκουμε κυρίως στις βραχοπλαγιές και σε ηλιόλουστες τοποθεσίες. Πολύ πιο μικρή από τον καλλιεργούμενο πανσέ.

Αρχειοθήκη
Why your play zodiac